Обучение пожарной безопасности (практика)

Tulekahjuõppuse praktiline osa ehk evakuatsiooniõppus on töötajatele suunatud õppus, milles nad kinnistavad oma teoreetilisi teadmisi ohutust evakuatsioonist ja käitumisest tulekahju korral.
Enne õppuse korraldamist koostame legendi, milles seame õppuse eesmärgid. Õppusel kasutame inimesele ohutut suitsu, et immiteerida päris olukorrale lähedasemat tunnetust. Õppuse käigus hindame töötajate käitumist ja tegutsemist.
Ja siis, kui kõik on ära toimunud, koostame kokkuvõtte, milles anname hinnangu õppuse eesmärkide täitmisele, töötajate käitumisele ja kui näeme, et midagi võiks paremini olla, siis anname ka soovitused asjade paremaks korraldamiseks.
Hästi läbitöötatud käitumine võib päästa elusid!
Telli tulekahjuõppuse teoreetiline ja praktiline osa koos ning hoia kokku!