Аудит пожарной безопасности

Sul on kogu vajalik dokumentatsioon olemas ja kas kõiki paigaldisi kontrollitakse ja hooldatakse vastavalt kehtivatele nõuetele.
Meie töötajad ja konsultandid vastavad samadele nõuetele, mis riikliku järelevalvet teostavad Päästeameti inspektorid.
Lõpptulemuseks on Sul käes kokkuvõte, milles on ära toodud Sinu tänane tuleohutusalane olukord ja anname soovitusi, mida oleks vaja muuta, täitustada või hoopis teisiti teha.